Predsedníctvo :     

Janka Lelovská - predseda

Renáta Okrutská - pokladník

Ing. Jolana Miháliková

Marcela Baloghová

Marta Izáková

Mária Ďurčanová

Ing. Peter Dioszegi


Revízna komisia:

Ing. Pavel Horváth

Jaroslava Bliznáková

  • Ondrej Ďurčan
  •