Rámcový plán činnosti OZ Tekovan

21.11.2011 00:00

Rok 2012

Kultúra

Návšteva divadelného predstavenia v Leviciach podľa programu MSKS Levice

Návšteva divadelného predstavenia  v DAB Nitra

....vznik skupiny (speváckej, hudobnej, tanečnej), ochotnícke divadlo

 

Vzdelávanie a záujmová činnosť

V priebehu roka zabezpečiť  pre členov OZ kurz „práca s počítačom“ pre začiatočníkov

Podľa záujmu členov zorganizovať kurz pletenia košíkov,  aranžovania,  (podľa záujmu)

Zorganizovať prednášku p.Urbanca o aktivitách a zážitkoch Rio Granus

Prednáška o cestovateľských zážitkoch po Afrike, Indonézii a Ázii

Prednáška o zdravom stravovaní a zdravom životnom štýle

 

Športové aktivity

Zabezpečiť  technicky podmienky pre stolný tenis, organizovať turnaje s amatérskymi tímami obcí nášho okresu

Krátke cyklistické vychádzky pre nenáročných cyklistov (návšteva Horárne, viničná cesta Nový Tekov – Malé Kozmálovce, MVO Kalná nad Hronom, ranč Široká cesta, Bažantnica v Starom Tekove, Soľná jaskyňa, prípadne cyklotrasa Starý Tekov – Jur nad Hronom) - p.Dioszegi

Splav dolného toku Hrona na raftoch pre záujemcov podľa dohovoru  - p. Urbanec

Turistické výlety (Gýmeš, Čajkovské bralie, Krivín, náučný chodník banskej cesty v Pukanci......) p.Dioszegi

Strelecké preteky v strelbe na pohyblivý terč (asfaltové holuby)

 

Spoločenské aktivity

Zorganizovať výstavu v retro štýle (exponáty, ktoré uchovávajú ľudia  z obdobia spred cca pol storočia a viac) nainštalovať starožitné predmety, fotografie, menšie kusy nábytku a doplnkov .... pripraviť večer pri hudbe z gramoplatní z toho obdobia

Zorganizovať výlet s návštevou kamenných obydlí v Brhlovciach, Bohunického mlyna, hvezdárne v Leviciach, múzea v Leviciach, vidieckeho domu v Jure nad Hronom, Múzea koni v Topoľčiankach, zubria obora, arborétum Mlyňany - podľa záujmu)

 

Rôzne

Založiť a aktualizovať internetovú stránku OZ Tekovan

V priebehu roka získať od obce klubové priestory na klubovú činnosť pre dôchodcov a členov OZ

Členská  schôdza marec/apríl 2012