Hlavným cieľom nášho Občianskeho združenia je organizovať, zabezpečovať a podporovať kultúrno-spoločenské, záujmové, vzdelávacie, poznávacie, športové, rekreačné a iné aktivíty pre občanov Nového Tekova a blízkeho okolia.

11.03.2016 00:00