Rámcový plán činnosti na rok 2014

25.02.2014 18:40

Kultúrne a spoločenské aktivity

 1. Navštíviť divadelné predstavenia v Leviciach podľa programu MsKS Levice.
 2. Navštíviť divadelné predstavenia v DAB Nitra resp. divadle vo Zvolene
 3. Usporiadať 2.ročník súťaže vo varení gulášu, pozvať tímy z jednotlivých organizácii v obci z OZ Kozmálovčan a iné podľa záujmu ( júl/august). 
 4. Uskutočniť jednodenné výlety v blízkom okolí  - navrhované miesta : ( kamenné obydlia v Brhlovciach, Bohunický mlyn, hvezdáreň a centrum vedy Atlantis v Leviciach, múzeum v Leviciach, múzeum v Novej Bani, múzeum koni v Topoľčiankach, vidiecky dom v Jure nad Hronom, zubria obora, arborétum Mlyňany
 5. Zorganizovať zájazd  - Hrad Devín a zámok Schlosshof spojený s turistickou vychádzkou do prírodnej rezervácie Devínska kobyla (spolu s členmi KHT EMO).
 6. Zorganizovať 2 dňový zájazd  - Južná Morava ( Lednice, Valtice, Mikulov...)
 7. Zorganizovať zájazd  na Hontiansku parádu v Hrušove. (august)
 8. Zorganizovať zájazd  do Banskej Štiavnice.
 9. Zorganizovať niekoľko zájazdov za účelom kúpania (Podhájska, Sklené Teplice, Vyhne, Veľký Meder, Patince...)
 10. Uskutočniť exkurziu do Atómovej elektrárne Mochovce – EMO1,2 a návštevu novootvoreného Infocentra.

 

Vzdelávanie a záujmová činnosť - usporiadať

 1. Kurz pletenia košíkov z vŕbového prútia a pedigu (uskutočnil sa 18.-19.1.2014).
 2. Večer na tému: Doprava – bezpečnosť a legislatíva
 3. Večer(y) na tému: cestovateľské zážitky p. Ing. Frtúsa z BB ktorý precestoval už 70 krajín sveta.
 4. Výstavu bábik
 5. Výstava bonsajov a ezoteriky (Ing. Juraj Džunda).

 

Športové aktivity

 1. Organizovať krátke turistické vychádzky - hrady Gýmeš, Hrušov, výstup na Sitno, náučný chodník Banská cesta v Pukanci...   (počas celého roka, podľa počasia a záujmu členov)
 2. Organizovať krátke, nenáročné cyklotúry  -  Ranč Široká cesta/priehrada Kalnička, Bažantnica v Starom Tekove, Soľná jaskyňa, Starý Tekov – Jur nad Hronom, vinice, Horšianska dolina...  
 3. V spolupráci s OZ Hroneko zorganizovať Splav dolného Hrona, 2. časť  (leto)

 

Rôzne

 1. Podľa potreby aktualizovať internetovú stránku OZ Tekovan.  http://oztekovan.webnode.sk/
 2. Pravidelne prispievať do regionálnych novín Pohronie a inej regionálnej tlače. Článkami propagovať činnosť , podujatia a aktivity OZ.
 3. Aktívne spolupracovať a zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných obcou Nový Tekov a spoločenskými a záujmovými organizáciami v obci .
 4. Zvolať valné zhromaždenie OZ Tekovan. (február 2015)
 5. Aktívne sa zúčastňovať na Valných zhromaždeniach OZ  V dlani Hrona.
 6. Vyhľadávať možnosti podávania projektov, grantov a žiadostí o dotácie.

 

ĎAĽŠIE NÁVRHY:

 • V spolupráci s obcou a OZ Hroneko zorganizovať a zúčastniť sa na Jarnom upratovaní.
 • Zorganizovať Výstavu starých resp. svadobných fotografií.
 • Zabezpečiť reklamné predmety OZ Tekovan ( tričká, odznaky, perá, igelitky, kalendáre...)
 • Zabezpečiť priestory pre OZ Tekovan.
 • Inštalovať informačnú tabuľu  (nástenku) OZ Tekovan pred OÚ resp. v miestnom pohostinstve.
 • Usporiadať Večer na tému – Krásy Slovenskej prírody (Dioszegi).
 • Usporiadať Blší trh – výmenný trh vecí, ktoré už nepotrebujete a niekto ich možno využije.
 • V spolupráci so záhradkármi zorganizovať  - Trh domácich produktov (jeseň).
 • V spolupráci s chovateľmi zorganizovať - Výstavu zvierat.
 • Spolupracovať na Vianočných trhoch 2014.

 

Jedná sa o rámcový plán aktivít na celý rok, akcie a termíny sa budú priebežne dopĺňať. V priebehu  roka k nim môžu pribudnúť aj úplne nové.

 

O všetkých akciách a aktivitách sa môžete dozvedieť z miestneho rozhlasu, regionálnej tlače – týždenník Pohronie a na webovej stránke OZ Tekovan -  http://oztekovan.webnode.sk/