Ako sa stať členom OZ Tekovan?

Stačí osobne alebo telefonicky kontaktovať predsedu OZ pani Janku Lelovskú (0905/962 821) alebo niektorého z členov predsedníctva OZ a požiadať o členstvo.

Dohodnúť si stretnutie, osobne podpísať prihlášku a zaplatiť členský poplatok 2 €/rok.